Projecte Guardabosc

El col·legi ha participat en el projecte “Guardabosc”, una iniciativa de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació amb la col·laboració de la Direcció General de Prevenció d’Incendis de la Generalitat Valenciana, la Xarxa Jove i l’Institut Valencià de la Joventut, amb els alumnes de 6 de Primària i 4 d’ESO

En aquest projecte hem conscienciat als alumnes de la necessitat de cuidar la casa comú, previndre els incendis forestals (també aprendre a conviure amb ells), la importància de vigilar els bosc; a més, hem conegut els agents de medi ambient de la nostra zona, que han vingut a fer-nos unes conferències molt interessants.